Committees

General Chairs
      LIU Hong, Harbin Institute of Technology, China

      MENG Q.-H. Max, Chinese Univ. of Hong Kong, China
General Co-Chairs
      ASAMA Hajime, University of Tokyo, Japan
      CHEN Jie, Tongji University, China
      CHU Jian, Supcon & Zhejiang University, China
      HUANG Jie, Chinese Univ. of Hong Kong, China
     
LI Bing, Harbin Institute of Tech. at Shenzhen, China

      LI Weimin, CAS Shandong Inst. of Adv. Tech., China
Organizing Chairs
      DE SILVA Clarence, Univ. of British Columbia, Canada

      XIONG Rong, Zhejiang University, China

      ZHAO Jie, Harbin Institute of Technology, China
Organizing Co-Chairs
      FUKUDA Toshio, BIT, China and Meiji Univ., Japan

      GU J. Jason, Dalhousie University, Canada

      HU Ying, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Tech., China

      HUANG Qiang, Beijing Institute of Technology, China

      LI Yibin, Shandong University, China

      LIU Lianqing, CAS Shenyang Inst. of Automation, China

      WANG Haibin, CAS Shandong Inst. of Adv. Tech., China

      ZHANG Hong, University of Alberta, Canada

​Program Chairs
      FU Yili, Harbin Institute of Technology, China

      LIU Li, Chinese Univ. of Hong Kong, China

      WU Xinyu, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Tech., China
Program Co-Chairs
      JENKIN Michael, York University, Canada

      MA Shugen, Ritsumeikan University, Japan

      SONG Shuang, Harbin Inst. of Tech. at Shenzhen, China

      WANG Jiaole, Harvard University, USA

      XU Tiantian, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Tech., China

      YUAN Yixuan, City University of Hong Kong

Regional Program Chairs
      CHIAVERINI Stefano, Univ. degli Studi di Cassino, Italy

      GUO Shuxiang, Kagawa University, Japan

      LIU Peter X., Carleton University, Canada
     
REN Hongliang, National Univ. of Singapore, Singapore

      ZHENG Minhua, Beijing Jiaotong University, China

Awards Committee Chairs

      CHEN Benmei Ben, Chinese Univ. of Hong Kong, China

      HU Chao, Zhejiang Univ. Ningbo Inst. of Tech., China

      YANG Simon X., Guelph University, Canada

Publicity Committee Chairs
      CHEN Chunjie, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Tech., China
      QI Lin, Northwestern University, China

      TIAN Guohui, Shandong University, China

      WANG Zhidong, Chiba Inst. of Tech., Japan
Publications Chairs

      LYU Erli, Harbin Institute of Tech. at Shenzhen, China

      YANG Xing, Harbin Institute of Tech. at Shenzhen, China

Finance Chairs
      LIU Tingting, Chinese Univ. of Hong Kong, China

      YAN Tingfang, Chinese Univ. of Hong Kong, China
      ZHANG Ang, Chinese Univ. of Hong Kong, China

Local Arrangement Chairs
      WANG Chaoqun, Chinese Univ. of Hong Kong, China

      WANG Jiankun, Chinese Univ. of Hong Kong, China

      ZHOU Yue, Chinese Univ. of Hong Kong, China

​Secretariat:

      E-mail: 2019@robio.org

      Mobile: +86 137 1350 0061

For updated info, subscribe to our mailing list

©2019 by IEEE Robio 2019 Conference